บริการของเรา

JN Construction and Design

บริการออกแบบอาคารสาธารณะต่างๆ

 • o บริการให้คำปรึกษา ก่อนดำเนินการออกแบบ / ก่อสร้าง
 • o บริการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (แบบเสนอราคา / แบบขออนุญาต / แบบก่อสร้าง)
 • o บริการทำภาพ 3D ประกอบ และระบุ Spec. วัสดุต่างๆ
 • o บริการจัดทำ BOQ (บัญชีสรุปรายการงาน) โดยละเอียด

บริการออกแบบภายใน และตกแต่งภายใน

 • o บริการออกแบบงานภายในทั้งหมด
 • o บริการทำภาพ 3D ประกอบ และระบุ Spec. วัสดุต่างๆ
 • o บริการตกแต่งภายใน โดยช่างผู้ชำนาญการ

บริการก่อสร้างเต็มรูปแบบ

 • o บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างด้วยทีมงานและบุคลากรของเราเอง ไม่ปล่อยเหมาช่วง
 • o บริการประเมินพื้นที่ก่อสร้าง และประเมินราคาให้ลูกค้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • o บริการขอทะเบียนบ้าน ขอน้ำประปา ขอไฟฟ้า
 • o บริการยื่นเอกสารขออนุญาตปลูกสร้าง
 • o บริการประเมินราคา และให้คำปรึกษา (กรณีลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว)
 • o บริการปรับแก้แบบตอบสนองความต้องการของลูกค้า (กรณีลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว)