เกี่ยวกับเรา

JN Construction and Design

บริษัท เจเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

(JN Construction and Design)

เป็นบริษัทรับออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ด้วยการรวมตัวกันของสถาปนิก วิศวกร รวมถึงบุคคลากรที่มีทักษะการทำงาน และประสบการณ์สูง อีกทั้งมีความสนใจในงานเหมือนกัน
กล่าวคือ
ความต้องการที่จะสรรสร้างผลงาน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือ
พื้นที่ธุรกิจของลูกค้า ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดอย่างที่ลูกค้าต้องการ